Betofiber Yapı elemanları San.ve Tic. A.Ş. firması olarak,
Cam Elyafı katkılı betondan imal edilen ve dış cephe mimari elemanları olarak kullanılan BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panel Sistemi’nin Deprem anında panellerin birbiri ile ve ana binaya tamamen blonlu olarak BETOFIBER patentli ankraj sistemi ile yapılan bağlantı noktalarındaki davranışını görmek üzere, 12 Ekim 2010 Salı günü, Saat 15:45 başlangıç saati olmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Laboratuarında Deprem testi gerçekleştirilmiştir.

Deneyler:
Grup I - AAMA 501.6 Standartı Testi
Elde Edilen Maksimum İvme = 0.32g      Maksimum. Deplasman = ± 10 cm.
Grup II - Deprem Kayıtları Uygulaması

Tablo 1. 
Deprem Kaydı Uygulamalarında Elde Edilen Maksimum İvme ve Maksimum Deplasman Değerleri

 

Deprem testinin gerçekleştirilmesi için, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Laboratuarında bulunan, toplam yük taşıma ağırlığı 10 ton kapasitede ki,  3.00 m x 3.00 m boyutlarında Türkiye’nin en büyük sarsma tablası üzerinde, yine Türkiye’de ilk defa dış ölçüleri 3.06 m x 2.86 m, yüksekliği 5.73 m olan, taşıyıcı sistemi (kolon ve kirişleri) çelik, döşemesi betonarme olarak tasarlanmış, iki katlı 3 boyutlu bir model bina inşa edilmiştir. Bu iki katlı 3 boyutlu modelin dört cephesi de, BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panel Sistemi ile kaplanmıştır. Modelin dış cephe kaplamasında, saha uygulamalarında da yapıldığı gibi kapı ve pencere boşlukları dikkate alınmış, pencere ve kapı doğramaları ile panellerin deprem esnasında nasıl bir davranış sergileyeceği de dikkate alınmıştır.

Deprem testinde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kayıtlarına göre 4 ana deprem yükü verilmiştir.

İlk olarak, Mimari dış cephe elemanları için uluslararası standartlar tarafından belirlenen deprem testi uygulanmıştır. Başarı ile bu testten geçilmiştir.
İlk testi takiben ikinci test olarak, Kuzey Anadolu fay hattına benzer özellikte olan ve tipik karakteristik özellikleri bulunan Amerika kıtasında gerçekleşen El-Centro depremi kayıtları verilerek, ikinci test gerçekleştirilmiştir. Bu testten de başarı ile geçilmiştir.

Bu testleri takiben sırasıyla, 1999 Kocaeli depremi ve 1999 Düzce deprem kayıtlarındaki veriler kullanılarak üçüncü ve dördüncü testler uygulanmıştır. BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panel Sistemi bu testlerden de sorunsuz geçerek, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin kayıtlarında bulunan en şiddetli tüm deprem verileri ile uygulanan bütün testlerden, gerekli kriterleri sağlayarak çok başarılı bir şekilde geçmeyi başarmıştır.

Uygulanan dört deprem testi sırasında, BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panel Sistemi, patentli olan tamamen blonlu ankraj sistemi ile, tasarlandığı gibi, birbirinden ve binadan bağımsız olarak hareket ettiği, ana binaya ilave yük getirmediği gözlemlenmiştir. BETOFIBER’in patentli olan, tamamen blonlu ankraj sistemi elemanlarının herhangi bir hasar almadan çalıştığı ve BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panelleri arasındaki derzlerde kullanılan mastik malzemenin BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panelleri’nin hareketine olanak sağladığı, buna karşı aynı zamanda birbirinden tamamen ayrılmasına engel olduğu gözlemlenmiştir. BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panelleri arasında kullanılan mastik malzemenin yeterli fleksibiliteyi göstererek ayrışmadığı da gözlemlenmiştir.

Bütün bu testler sonuçlandırıldığında, bununla yetinilmeyerek son olarak, 1999 Kocaeli deprem kaydının 2.5 kat ( %250 ) arttırarak, 5.olarak son bir test yapılması, sınırların zorlanması fikri öne sürülmüştür. Verilen karar sonucunda, 1999 Kocaeli deprem kaydının 2.5 kat ( %250 ) arttırarak

5. testte yapılmıştır. BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panelleri, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Laboratuarı Profesörleri ve yetkililerinin bile şaşkınları içerisinde, gerek panellerin blonlu bağlantı noktalarında, gerekse panellerin yüzeyi ve derz aralıklarında en ufak bir problem gözlemlenmeyerek çok başarılı bir şekilde testleri tamamlamıştır.  
Türkiye’nin deprem konusunda kalbi olan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nde, Türkiye’nin en büyük deprem tablasında, Türkiye’de ilk kez iki katlı 3 boyutlu bir model bina ile deprem testi yapılan uygulamada, BETOFIBER GRC Prekast Dış Cephe Panelleri ile büyük bir başarıya imza atmıştır. Bununla beraber kurulduğu günden bugüne, sektörde AR-GE yatırımları ile ilklere ve lider projelere imza atan BETOFIBER, bu çalışma ile ülkemiz için çok önemli olan deprem konusunda da büyük bir hizmeti de gerçekleştirmiştir.

GRC Prekast Nedir?

Glassfibre Reinforced Concrete (Elyaf Katkılı Beton); alkaliye dayanıklı özel cam elyafı ile beyaz çimento-kum harcı karışımıdır.
Bu malzeme elyafın donatı görevini gördüğü betondur.

GRC Prekast Nasıl Üretilir?

GRC Prekast,silis kumu-beyaz çimento karışımı özel granülometrideki harmanın, alkaliye dayanıklı ithal cam elyafı ve polymer katkılı olarak, özel kalıplara püskürtme suretiyle dökülmesiyle üretilen bir betondur. AR-cam elyafı ve polymer, GRCA tarafından onaylı üreticilerden temin edilmelidir. Betofiber, kurulduğu günden bugüne GRCA (Elyaf katkılı beton Üreticiler Birliği) üyesi olup,kurulduğu ilk yıl GRCA Merit Prize (En İyi Üretici Ödülü)'nü almıştır. Bununla yetinmeyerek, ikinci yılında 6 aylık bir denetimin sonucunda GRCA AMS(Onaylı Üretici Belgesi)'i de almaya hak kazanarak,bu belgeye sahip Türkiye'deki iki firmadan biri olmuştur.

Avrupa Standartları’nda Isı Yalıtımlı Cephe Paneli

• Yeni TS 825’e Göre Yoğuşma Problemine Kesin Çözüm,
• A1 Yanmazlık Sınıfında Her Noktada Eşit Kalınlıkta Isı İzolasyonu,
• Muadili Sistemlere Göre %50 Oranında Binaya Daha Az Yük,
• Patentli Ankraj Sistemi,
• Tüm Çelik Aksam, Standartlara Uygun Kalite Belgeli Sıcak Daldırma Galvaniz,
• GRCA AMS Onaylı Üretici Belgesi ve GRCA 2008 Merit Ödülü

Yanmaz Dış Cephe Sistemi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük GRC Prekast fabrikasına sahip olan Betofiber, dış cephe kaplamada yeni bir sayfa açtı. Betofiber Isı Yalıtımlı Cephe Panel Sistemi, muadili panel sistemlerine göre % 50 oranında binaya daha az yük getirirken, ısı izolasyonu için kullandığı taşyünü ile yangın yönetmeliğinin zorunlu tuttuğu A1 yanmazlık sınıfını sağlamakta, taşyünü üzerinde bulunan alüminyum folyo ile de yeni TS 825’e göre incelendiğinde yoğuşmayı tamamıyla engellemektedir.

DEPREM TESTİ